Obhajoby disertačních prací v roce 2019

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Jana Ižovská

Evaluácia a stanovenie noriem konvenčného pomeru extenzorov a flexorov kolena u športujúcej mládeže

22. 11. 2019 v 11:00

MUDr. Michal Otáhal

Biomechanický model interakce ventilace a oběhu za podmínek umělé plicní ventilace

27. 9. 2019 v 8:30

Mgr. Michaela Zozul’áková

Lezení u dětí a mládeže: akutní fyziologická odezva a využití lezení pro rozvoj síly na příkladu horních končetin

26. 9. 2019 v 14:30

Mgr. Klára Kovaříková

Ověření intervenčních programů aerobiku

26. 9. 2019 v 12:30

Mgr. Michal Štohanzl

Možnosti využití nízko objemového rezistentního tréninku pro ovlivnění funkčních a morfologických parametrů u rekreačních běžkyň

26. 9. 2019 v 10:30

Mgr. Lenka Pšajdlová

Sportovní cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionů

26.9. 2019 v 8:30

Mgr. Athanasios Mandroukas

Physiological and Neuromuscular changes between young soccer players and untrained young subjects.

25. 9. 2019 v 12:30

Mgr. Šárka Panská

Vliv hyperkinetické zátěže na vybrané mechanické změny axiálního systému člověka

25. 9. 2019 v 8:30

Mgr. Jakub Jeníček

Efekt funkční peroneální elektrostimulace na chůzi pacientů po cévní mozkové příhod

24. 9. 2019 v 14:30

Mgr. Jan Busta

Vztah vybraných kondičních schopností a výkonnosti ve vodním slalomu (kategorie C1)

24. 9. 2019 v 12:30

Mgr. Jitka Marenčáková

Změny funkčních charakteristik nohy cílenou neurofyziologickou intervencí u školních dětí

24. 9. 2019 v 8:30

Mgr. Tomáš Ruda

Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze

23. 9. 2019 v 15:30

Mgr. et Mge. Andrej Halada

Historie a rozvoj českého golfu v letech 1990-2015

23. 9. 2019 v 13:30

Mgr. David Bujnovský

Efekt základního mezocyklu na změny herní kondice s progresivním charakterem zatížení u hráčů mládežnického fotbalu

23. 9. 2019 v 10:30

Mgr. Aleš Fejfar

Historie horské služby

23. 9. 2019 v 8:30

Mgr. Antonín Kubaň

Vytvoření a ověření účinnosti hudebně pohybového programu pro děti předškolního věku

19. 6. 2019 v 13:30

MUDr. et Mgr. Richard Billich

Simulace a experimentální hodnocení účinků malorážového střeliva vznikajících pod balistickou ochrannou pomůckou

27. 6. 2019 v 10:00

Mgr. Kristýna Hubená

Diagnostika didaktických kompetencí studentů UK FTVS

11. 6. 2019 v 10:00

Mgr. Tomáš Hadžega

Tělesné složení u vybraných skupin pražských dětí mladšího školního věku

14. 5. 2019 v 13:00

Mgr. Daniel Jurák

Transfer silových předpokladů do kvalitativního provedení plaveckého způsobu kraul

18. 4. 2019 v 13:00

Mgr. Jitka Vaněčková

Komparativní analýza pohybového vzoru plaveckého způsobu kraul a specifických posilovacích cvičení

12. 4. 2019 v 10:00


Poslední změna: 26. leden 2024 13:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: