Obhajoby disertačních prací v roce 2018

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Daniel Jurák

Transfer silových předpokladů do kvalitativního provedení plaveckého způsobu kraul

18. 4. 2019 v 13:00

Mgr. Jitka Vaněčková

Komparativní analýza pohybového vzoru plaveckého způsobu kraul a specifických posilovacích cvičení

12. 4. 2019 v 10:00

Mgr. Jan Charousek

Analýza rozložení tlaku na úrovni interakce chodidla a obuvi u běhu po rovině v minimalistické a sportovní obuvi.

20. 12. 2018 v 10:00

Mgr. Zuzana Dragounová

Příspěvek k diagnostice florbalových dovedností hráčů florbalu mladšího školního věku

10. 12. 2018 v 9.00

Mgr. Ing. Roman Horyna

Zapojení svalů horní části těla u vybraných způsobů běhu na lyžích a při napodobivých cvičeních

8. 11. 2018 v 10:00

Mgr. Radka Dostálová

Vztah pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů

2. 10 2018 v 14:00

Mgr. Tereza Píglová

Identifikace kloubních struktur AS a jejich vlastností pomocí MRI a TVS před a po aplikaci manuální terapie

25. 9. 2018 v 11:00

Mgr. Kateřina Jurková (roz. Novotná)

Motivační faktory podílející se na změně životního stylu u sportovců v období dospívání

17. 9. 2018 v 14:30

MUDr. Ing. Tomáš Větrovský

Integrace chodecké intervence kombinující monitor fyzické aktivity a online aplikaci do preventivní péče poskytované praktickým lékařem pro dospělé: pilotní randomizovaná kontrolovaná studie

3. 9. 2018 v 15.00

Mgr. Jan Kodejška

Efekt ponořování předloktí do studené vody na opakované izometrické kontrakce flexorů prstů do vyčerpání u sportovních lezců

13. 9. 2018 v 10:00

Mgr. Martin Dvořák

Možnosti ovlivnění vybraných složek tělesné zdatnosti u adolescentů v krátkodobém parkourovém programu

20. 9. 2018 v 13:00

Mgr. Pavel Palička

Využití moderních technologií při výuce školní tělesné výchovy

25. 6. 2018 v 13:00

Mgr. Lenka Horňáková

Biomechanická odpověď vybraných struktur kolenního kloubu na mechanické zatížení

11. 6. 2018 v 10:00

Mgr. Tamara Čučková

Svalové dysbalance v důsledku jednostranné zátěže u hráček volejbalu. Snižování zdravotních rizik spojených s jednostranným přetěžováním vhodnou kompenzací

8.6.2018 v 10:00

Mgr. Miroslav Semerád

Retrospektivní analýza a identifikace možností ovlivnění sportovní výkonnosti

14. 05. 2018, 13:00 hod.

Ing. Lucie Šimková

Stanovení mechanických parametrů vlasů na hlavě ženy

10. 05.2018, 10:00 hod.

Mgr. Vilém Omcirk

Uplatnění absolventů studijního programu Tělesná výchova a sport UK FTVS na trhu práce

02. 03. 2018, 13:00hod.


Poslední změna: 26. leden 2024 13:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: