Obhajoby disertačních prací v roce 2020

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Václav Bittner

Možnosti využití indentečních zátěžových zkoušek při studiu mechanických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka in vivo, in situ

30. 11. 2020, 11:00

Mgr. Helena Vomáčková

Možnosti hodnocení vlivu výkonností zátěže na posturální funkce organismu – stanovení norem CDP pro sportující populaci

25. 9. 2020, 12:30

Mgr. Alena Kašparová

Ověření rytmických schopností u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání tělesná výchova a sport

25. 9. 2020, 9:00

Mgr. Mikuláš Hank

Analýza herního zatížení ve sportovních hrách na přikladu volejbalu

23. 9. 2020, 14:30

Mgr. Lenka Vojtíková

Sledování úrovně držení těla a vztahu mezi držením těla a tělesnou zdatností u mladších školních dětí

23. 9. 2020, 12:30

Mgr. Michal Dragijský

Komparácia fyziologických a motorických determinantov mladých elitných hráčov futbalu s cieľom ich predikcie do reprezentačného výberu ČR

23. 9. 2020, 10:30

Mgr. Eva Chaloupková

Bazální metabolismus, výživová intervence a potraviny způsobující nociceptivní bolest u osob s míšní lézí

22. 9. 2020, 13:30

Mgr. Roman Reismüller

Vliv kompenzačního programu na funkční stav chodidla u výkonnostních hráčů plážového volejbalu

ZRUŠENO

Mgr. Dušan Blažek

Vliv dechového vzorce na nitrohrudní tlak, kinematiku zvedané osy a svalovou aktivitu při cviku bench press

22. 9. 2020, 8:30

Mgr. Petr Zahradník

Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu

21. 9. 2020, 12:30

Mgr. Kateřina Králová

Bariéry pro aktivní životní styl hypokinetické mládeže

21. 9. 2020, 10:30

Mgr. Petr Česák

Tělesné složení a motorická výkonnost u Romských dětí v okrese Most

19. 6. 2020 10:00

Mgr. Miloslav Gajdoš

Vplyv chôdze v topánkach na vysokom podpätku na držanie tela a rozloženie tlakov na úrovni kontaktu nohy s podložkou

18. 6. 2020 9:00

Mgr. Lucie Kalkusová

Přínos adaptačního kurzu pro rozvoj sociálních vztahů ve školních třídách

17. 6. 2020 11:00

Mgr. Pavel Davídek

Ovlivnění maximálního výkonu na kajakářském trenažéru metodou Dynamické neuromuskulární stabilizace u rychlostních kajakářů

16. 6. 2020 10:30

Mgr. Vladimír Michalička

Vliv kognitivní únavy na výkonnost člověka

15. 6. 2020 14:00

Mgr. Maja Špiritovič

Vliv pohybové intervence na průběh a aktivitu vybraných revmatických onemocnění

15. 6. 2020 11:30

Mgr. Ivona Sobotková

Vliv aplikovaných pohybových programů na pohybový systém osob po amputaci dolní končetiny

15. 6. 2020 9:00

Mgr. Jan Procházka

Systémy financování sportu ze zdrojů z veřejných financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě

2. 3. 2020 13:00

Mgr. Simona Kubová

Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku

3. 3. 2020 11:00

Mgr. Veronika Kramperová

Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek

3. 3. 2020 13:30

Mgr. Kateřina Doležalová

Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ

6. 3. 2020 10:00


Poslední změna: 26. leden 2024 13:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: