Obhajoby disertačních prací v roce 2020

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020


Harmonogram a komise obhajob disertačních prací.

Jarní: 2. 3. – 6. 3. 2020

Letní: 15. 6. – 19. 6. 2020

Podzimní: 21. 9. – 25. 9. 2020


Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Ivona Sobotková

Vliv aplikovaných pohybových programů na pohybový systém osob po amputaci dolní končetiny

20. 3. 2020 10:00

- ZRUŠENO

Mgr. Jan Procházka

Systémy financování sportu ze zdrojů z veřejných financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě

2. 3. 2020 13:00

Mgr. Simona Kubová

Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku

3. 3. 2020 11:00

Mgr. Veronika Kramperová

Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek

3. 3. 2020 13:30

Mgr. Kateřina Doležalová

Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ

6. 3. 2020 10:00


Poslední změna: 18. březen 2020 10:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS