Obhajoby disertačních prací v roce 2020

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021


Harmonogram a komise obhajob disertačních prací.

Jarní: 2. 3. – 6. 3. 2020

Letní: 15. 6. – 19. 6. 2020

Podzimní: 21. 9. – 25. 9. 2020


Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Helena Vomáčková

Možnosti hodnocení vlivu výkonností zátěže na posturální funkce organismu – stanovení norem CDP pro sportující populaci

25. 9. 2020, 12:30

Mgr. Alena Kašparová

Ověření rytmických schopností u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání tělesná výchova a sport

25. 9. 2020, 9:00

Mgr. Mikuláš Hank

Analýza herního zatížení ve sportovních hrách na přikladu volejbalu

23. 9. 2020, 14:30

Mgr. Lenka Vojtíková

Sledování úrovně držení těla a vztahu mezi držením těla a tělesnou zdatností u mladších školních dětí

23. 9. 2020, 12:30

Mgr. Michal Dragijský

Komparácia fyziologických a motorických determinantov mladých elitných hráčov futbalu s cieľom ich predikcie do reprezentačného výberu ČR

23. 9. 2020, 10:30

Mgr. Eva Chaloupková

Bazální metabolismus, výživová intervence a potraviny způsobující nociceptivní bolest u osob s míšní lézí

22. 9. 2020, 13:30

Mgr. Roman Reismüller

Vliv kompenzačního programu na funkční stav chodidla u výkonnostních hráčů plážového volejbalu

ZRUŠENO

Mgr. Dušan Blažek

Vliv dechového vzorce na nitrohrudní tlak, kinematiku zvedané osy a svalovou aktivitu při cviku bench press

22. 9. 2020, 8:30

Mgr. Petr Zahradník

Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu

21. 9. 2020, 12:30

Mgr. Kateřina Králová

Bariéry pro aktivní životní styl hypokinetické mládeže

21. 9. 2020, 10:30

Mgr. Petr Česák

Tělesné složení a motorická výkonnost u Romských dětí v okrese Most

19. 6. 2020 10:00

Mgr. Miloslav Gajdoš

Vplyv chôdze v topánkach na vysokom podpätku na držanie tela a rozloženie tlakov na úrovni kontaktu nohy s podložkou

18. 6. 2020 9:00

Mgr. Lucie Kalkusová

Přínos adaptačního kurzu pro rozvoj sociálních vztahů ve školních třídách

17. 6. 2020 11:00

Mgr. Pavel Davídek

Ovlivnění maximálního výkonu na kajakářském trenažéru metodou Dynamické neuromuskulární stabilizace u rychlostních kajakářů

16. 6. 2020 10:30

Mgr. Vladimír Michalička

Vliv kognitivní únavy na výkonnost člověka

15. 6. 2020 14:00

Mgr. Maja Špiritovič

Vliv pohybové intervence na průběh a aktivitu vybraných revmatických onemocnění

15. 6. 2020 11:30

Mgr. Ivona Sobotková

Vliv aplikovaných pohybových programů na pohybový systém osob po amputaci dolní končetiny

15. 6. 2020 9:00

Mgr. Jan Procházka

Systémy financování sportu ze zdrojů z veřejných financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě

2. 3. 2020 13:00

Mgr. Simona Kubová

Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku

3. 3. 2020 11:00

Mgr. Veronika Kramperová

Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek

3. 3. 2020 13:30

Mgr. Kateřina Doležalová

Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ

6. 3. 2020 10:00


Poslední změna: 13. září 2020 11:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS