Obhajoby disertačních prací v roce 2007

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Klára Daďová

Aplikace Borgovy RPE škály u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

21.12. 2007 v 11.00 hod.

Mgr. Andrea Koudelková

Kvalita života ve vztahu k pohybovým aktivitám: mezikulturní převod a validizace profilu kvality života

19.12. v 11.30 hod.

Mgr. Miroslav Petr

Ovlivnění metabolických drah souvisejících se zvýšenou exkrecí kyseliny thiodiglykolové do moči suplementací kreatinem

03.12. 2007 ve 13.00 hod.

Mgr. Hakim Sadig

Quality and marketing management of Physical Therapy & Medical Rehabilitation

08.11. 2007 v 10.00 hod.

Mgr. Marcela Řasová

Vliv pohybu s hudbou na fyzický stav jedinců s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a jejich kvalitu života

07.11. 2007 ve 14.00 hod.

Mgr. Iveta Pallová

Axiální rotace obratlů ve vztahu k tvarovým změnám páteře

24.10. 2007 ve 12.00 hod.

Mgr. Petra Chudějová

Psychomotorická terapie v procesu léčby depresivních pacientů

19.09. 2007 ve 13.00 hod.

Mgr. Petra Zemanová

Identifikace reologických vlastností meziobratlové ploténky in vitro metodou volných oscilací

19.09. 2007 v 10.00 hod.

Mgr. Šárka Vašíčková

Sokolské hnutí v životě československé emigrace po II. světové válce na příkladu Austrálie a Jihoafrické republiky

18.09. 2007 v 10.00 hod.

Mgr. Vladimír Hojka

Biomechanická optimalizace chování oporové končetiny v odrazové fázi

30.08. 2007 ve 13.00 hod.

Mgr. Jana Pyšná

Hodnocení vlivu kompenzačního cvičení na korekci anteverze pánve

19.06. 2007 v 10.00 hod.

Mgr. Šárka Horáčková

3D konečněprvkový model pánevního komplexu člověka a numerické simulace silově-deformačních vztahů

11.06. 2007 v 10.00 hod.

MUDr. Petr Mašát

Měření stability kolenního kloubu pomocí rollimetru po operacích předního zkříženého vazu

23.04. 2007 ve 13.00 hod.

Mgr. Jiří Čumpelík

Zkoumání vztahu mezi držením těla a dechovými pohyby

16.04. 2007 v 10.00 hod.

PaedDr. Ladislav Kašpar

Vznik a vývoj turistiky v českých zemích do roku 1914

13.02. 2007 ve 13.00 hod.

PhDr. Petra Bendová

MRI-based registration of altered pelvic alignment

29.01. 2007 ve 13.00 hod.


Poslední změna: 26. leden 2024 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: