Obhajoby disertačních prací v roce 2008

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

PaedDr. Libuše Smolíková

Možnosti ovlivnění průběhu o­nemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami

19.12. 2008 v 10.00 hod.

Mgr. Jitka Jančová

Sledování změn indikátorů posturální stability - měřených na Kistler desce u skupiny seniorů - v závislosti na kalendářním věku a aktuálním životním stylu

17.12. 2008 v 11.00 hod.

PhDr. Dušan Bartůněk

Meta-analýza výsledků výzkumů realizovaných na programech výchovy v přírodě v českých zemích

03.11. 2008 ve 13.00 hod.

Mgr. Petra Krásová

Prožívání vysokoškoláků ve vztahu k osobnostním charakteristikám ve vybraných sportech

23.09. 2008 v 10.00 hod.

Mgr. Jiří Kadlčík

Sportovní kariéra, její ukončení a proces adaptace do postsportovního života bývalých vrcholových sportovců vybraných sportů v ČR

22.09. 2008 ve 13.00 hod.

Mgr. Andrea Ryšávková

Thorax a jeho tvarová modulace silovým působením M. Latissimus Dorsi (biomechanická studie)

18.09. 2008 ve 13.00 hod.

Mgr. Michaela Prokešová

Reologická odezva kolenního kloubu na historii zatěžování

18.09. 2008 v 10.00 hod.

Mgr. Josef Zeman

Metody neinvazivního měření vibrační přenosové funkce lidské páteře in vivo v poloze na břiše

17.09. 2008 ve 13.00 hod.

Mgr. Jitka Čemusová

Tvarové vlastnosti cervikálního regionu ve vztahu ke svalovému napětí

17.09. 2008 v 10.00 hod.

MUDr. Hynek Heřman

Změny biomechanických vlastností tkání u žen s poruchou statiky dna pánevního

16.09. 2008 v 11.00 hod.

MUDr. Dalibor Heřman

Hemodynamická odezva kardiovaskulárního aparátu a psychosociální aspekty srdečních arytmií

16.09. 2008 v 9.00 hod.

Ing. Mgr. Miloš Fiala

Možnost predikce kvality pilotních pohybových dovedností

15.09. 2008 v 10.00 hod.

Ing. František Lopot

Matematický popis pasivních reologických vlastností tkáně děložní stěny

20.06. 2008 v 10.00 hod.

Mgr. Jan Martiník

Biomechanické aspekty limitních (zátěžových) podmínek LCA z pohledu kinematiky a dynamiky ve 3D

15.05. 2008 v 10.00 hod.

Mgr. Hana Vránová

Biomechanika kůže s jizvou in-vivo

18.03. 2008 ve 13.00 hod.

Mgr. Panteleimon Nikolaidis

Familial aggregation and maximal heritability of exercise participation: A cross-sectional study in schoolchildren and their nuclear families

17.03. 2008 v 10.00 hod.

Mgr. Petr O. Novotný

Fylogenetické souvislosti sportovní lokomoce ramenním pletencem

03.03. 2008 ve 13.00 hod.

Mgr. Jiří Baláš

Možnosti ovlivnění vybraných složek tělesné zdatnosti u dětí ledního a staršího školního věku v krátkodobých a dlouhodobých programech lezení

03.03. 2008 v 10.00 hod.

Mgr. Karel Kovář

Prognóza vývoje výkonnosti ve vybraných atletických disciplínách na období 2008-2016

28.01. 2008 ve 14.30 hod.

Mgr. Dana Psotová

Analýza kinematografického záznamu pohybu lyžaře běžce při bruslení a lyžích a kolečkových lyžích

07.02. 2008 v 10.00 hod.

Mgr. Šárka Honsová

Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé aspekty ve sportovních hrách s míčem

28.01. 2008 ve 13.00 hod.

Mgr. Ondřej Balatka

Péče obcí o sport v regionu severozápad

04.01. 2008 v 10.00 hod.


Poslední změna: 26. leden 2024 14:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: