Obhajoby disertačních prací v roce 2006

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Kamil Kotlík

Psychosociální determinanty chování fotbalových diváků

19.12. 2006 ve 13.00 hod.

Mgr. Pavla Kortusová

Sportovní cestovní ruch jako náplň volného času: výzkum trhu sportovně zaměřených zájezdů cestovních kanceláří v ČR v letech 2005-2006

01.12. 2006 v 11.00 hod.

PhDr. Jiří Kirchner

Vliv emotivních pohybových aktivit na aktuální psychický stav jedince a kooperaci ve skupině

25.10. 2006 v 10.00 hod.

Mgr. Alena Lejčarová

Motorická výkonnost žáků zvláštních škol v závislosti na jejich intelektovém postižení

27.10. 2006 v 10.00 hod.

Mgr. Jitka Podubecká

Biomechanické aspekty plavání jedinců s míšní lézí a možnosti jejich ovlivnění speciálními plaveckými pomůckami

26.10. 2006 ve 13.00 hod.

Mgr. Rostislav Vorálek

Vliv dysfunkcí kloubů a svalů horních končetin na způsob odbití míče ve volejbalu

25.10. 2006 ve 13.00 hod.

Mgr. Jan Hnízdil

Conconiho test - limity výpovědní hodnoty

19.06. 2006 v 10.00 hod.

Mgr. Miroslav Šenk

Kinematical and Traction Experimental Study of the Shoulder Joint Dysfunction

09.05. 2006 na Universite Claude Bernard, Lyon , Francie

Mgr. Regina Pavlů

Reakce kardiovaskulárního aparátu na zátěžové testování ortostatickým testem a bicyklovou ergometrií u prepubertálních dívek

27.04. 2006 v 10.00 hod.

Mgr. Šárka Hanušová

Reflexní význam funkčních a strukturálních změn měkkých tkání v pohybové soustavě

24.04. 2006 v 10.00 hod.

Mgr. David Ravnik

The Influence of Mechanical Vibrations o­n the Shape and Functional Stability of the Head-neck Complex

13.03. 2006 v 9.30 hod.

Mgr. Petra Matošková

Deskripce specifické lokomoce lyžařů s jednostrannou nadkolení amputací

15.02. 2006 ve 13.00 hod

Mgr. Andrea Mahrová

Pohybový program pro pacienty s chronickým selháním ledvin léčené hemodialýzou a jeho využití k ovlivnění jejich kvality života

06.02. 2006 ve 13.00 hod.


Poslední změna: 26. leden 2024 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: