Obhajoby disertačních prací v roce 2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Andrea Levitová

Komparace edukačně – kompenzačních pohybových programů u jedinců s ankylozující spondylitidou

20.12. 2011 v 10.30 hod.

Mgr. Michala Mrůzková

Komparativní kineziologická analýza záběru vpřed na kajaku a dalších forem lokomoce v rámci lokomočního vzoru

07.11. 2011 ve 13.00 hod.

Mgr. Jan Carboch

Anticipační načasování riternu na základě odhadu dráhy letu míče

26.09. 2011 v 10.00 hod.

Mgr. Barbora Strejcová

Vliv aktivního zotavení a hydroterapie na opakovaný krátkodobý a střednědobý svalový výkon

22.09. 2011 v 10.00 hod.


Mgr. Petr Šťastný

Měření zátěžových sil na plosce nohy v bruslařské botě pro lední hokej a jejich kazuistický význam

12.09. 2011 ve 13.00 hod.

Mgr. Martin Pěkný

Hodnotová orientace sportujících a nesportujících seniorů

08.09. 2011 v 11.00 hod.


Mgr. Alena Dufková

Srovnání kineziologického obsahu pohybu při záběru vpřed na rychlostním kajaku a pádlovacím trenažeru

05.09. 2011 v 10.00 hod.


MUDr. Eugen Rašev

Testování posturální stabilizace motoriky ve vztahu k bolesti zad a evaluace dysfunkce posturálního řízení motoriky metodou posturální somatooscilografie

24.06. 2011 v 10.00 hod.

Mgr. Daniela Benešová

Dynamika změn aktivační úrovně jako komponenta motorické docility

23.06. 2011 v 10.00 hod.

Mgr. Petr Veleta

Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

14.06. 2011 v 10.00 hod.

Mgr. Michal Vágner

Využití vícerozměrného škálování a motorických testů pro hodnocení a výběr vojáků do kurzů boje zblízka

12.04. 2011 v 10.00 hod.

Mgr. Martina Voříšková

Metodologická východiska diagnostiky olympijských vědomostí, hodnot a principů

01.04. 2011 v 11.00 hod.

Mgr. Lenka Černá

Vztah vybraných somatických a motorických ukazatelů k posturální stabilitě u dětí mladšího školního věku

21.03. 2011 v 10.00 hod.

Mgr. Lenka Kovářová, MBA

K identifikaci předpokladů v triatlonu

09.03. 2011 ve 14.00 hod.

Mgr. Michal Nosek

Tělesné složení a životní styl 11-12 leté školní mládeže v Ústeckém kraji

11.01. 2011 v 10.00 hod.


Poslední změna: 26. leden 2024 14:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: