Obhajoby disertačních prací v roce 2016

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Martin Komarc

Computerized Adaptive Testing In Kinanthropology: Monte Carlo Simulations Using The Physical Self Description Questionnaire

14. 6. 13.00hod

Mgr. Marie Skřontová

Vliv probíhající gravidity na mechanické parametry vlasů

15. 5., 10.00hod

Mgr. Petr Bahenský

Vliv změn tréninkového zatížení na motorickou výkonnost mladých vytrvalců.

13. 3. 2017, 10.00 hod.

Mgr. Josef Voráček

Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha.

27. 2. 2017, 13.00hod.

Mgr. Karel Sýkora

Ventilačně-respirační změny a difuze plynů v simulované lavině

23. 9. 2016 ve 13.00hod

Mgr. Petra Šteklová

Starty sprinterských disciplín spastické atletky a specifika tréninkového procesu

14. 9. 2016 v 10.00 hod

Mgr. Pavel Tichý

Reedukace motorických obtíží u dětí mladšího školního věku

14. 9. 2016 v 10.00hod.

Mgr. Tomáš Tlustý

Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku a jejich přínos rozvoji tělesné kultury v letech 1918 – 1939

7. 9.2016 v 13:00 hod

Mgr. Stanislav Machač

Vliv traumatické míšní léze v krční oblasti na kardiovaskulární zdatnost

6. 9. 2016 v 13.00 hod

Mgr. Martina Vrbová

Mgr. Artem Vetkasov

Vliv tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken na aktivitu pod ním ležícího svalu

Vliv dechových cvičení u osob po poranění míchy

23. 3. 2016 v 10:00hod

25. 2. 2016 v 10:00hod

Mgr. Jiří Seidl

Tréninkové zatížení a dosažené výsledky jednotlivce v různých tréninkových prostředích. Případová studie elitních českých triatlonistů

26. 1. 2016 v 10:00 hod


Poslední změna: 26. leden 2024 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: