Obhajoby disertačních prací v roce 2023

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Roman Juřík

Téma disertační práce: Vliv modifikací zátěžových parametrů silového tréninku na hodnoty krevního tlaku během a po skončení tréninkové jednotky

5. 12. 2023, 14:00

Mgr. Michaela Šimková

Téma disertační práce: Možnosti ovlivnění projevů motorické výkonnosti, tělesného složení a rovnovážných předpokladů u desetiletých dívek se sedavým životním stylem pomocí aerobní formy pohybové aktivity

5. 12. 2023, 12:30

Mgr. Maroš Kaľata

Téma disertační práce: Objektivizace, komparace a míra asociace maladaptačních indikátorů u sportovců

5. 12. 2023, 11:00

Mgr. Anna Pisz

Téma disertační práce: The effect of different kinds of instant fascial release techniques for improvement of range of motion and muscle stiffness

4. 12. 2023, 9:00

Mgr. Matěj Brožka

Vybrané kondiční předpoklady a golfové dovednosti ve vztahu k výkonnosti u elitních hráčů golfu juniorského věku

27.9.2023, 15:00

Mgr. Václav Beránek

Objektivizace hodnocení dynamiky úderových prostředků sebeobrany

26.9.2023, 13:00

Mgr. Dan Omcirk

Hodnocení metod pro posuzování síly a rychlosti během úderu

26.9.2023, 11:00

Mgr. Jan Maleček

Vliv spánkové deprivace a uhličitanu amonného na psychické a fyzické vlastnosti členů ozbrojených složek

26.9.2023, 9:00

Mgr. Rostisla Havel

Standardizace evaluačního nástroje pro ověřování standardu základního vzdělávání v oboru tělesné výchovy

25.9.2023, 15:00

Mgr. Michaela Ragulová

Vliv fyzioterapeutické intervence na změnu svalového objemu stehna po operaci LCA

25.9.2023, 13:00

MUDr. Karel Hurt

Spazmus svalů pánevního dna jako příčina jeho dysfunkce

25.9.2023, 11:00

Mgr. Petr Miřátský

Identifikace a komparace vybraných parametrů tělesné zdatnosti u příslušníků složek integrovaného záchranného systému

25.9.2023, 9:00

Mgr. Karel Švátora

Vztah verbální intervence a projevů posturální stability

19.6.2023, 12:30

Mgr. Vlasáková Nikol

Validace dotazníkové metody Developmental Coordination Disorder Questionnaire pro děti ve věku 6 - 10 let v České Republice

26.5.2023, 10:00

Mgr. Barbora Heřmánková

Prevalence a závažnost sexuálních dysfunkcí u pacientů s vybranými revmatickými onemocněními a efekt specializované fyzioterapeutické intervence na sexuální zdraví těchto pacientů

6.3.2023, 11:00


Poslední změna: 26. leden 2024 13:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: