Obhajoby disertačních prací v roce 2005

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Jan Štochl

Structure of Motor Symptom of Parkinson´s Disease

08.12. 2005 ve 13.00 hod

Mgr. Roman Šinkovský

Německé turnerské hnutí v pohraničních oblastech Čech do roku 1918

23.11. 2005 ve 13.00 hod.

PhDr. Jiří Kirchner

Emotivní pohybové aktivity v kontextu kvality života

14.11. 2005 ve 13.00 hod.

Mgr. Zdeňka Krhutová

Účinnost programů sekundární prevence u osob s osteoporózou

26.10. 2005 ve 13.30 hod.

MUDr. Michal Navara

Modelování funkce vnitřního ucha

06.10. 2005 ve 13.30 hod.

Mgr. Jan Chrudimský

Stanovení učiva pro vybrané gymnastické činnosti a jeho hodnocení

27.09. 2005 ve 14.00 hod.

Mgr. Rostislav Čichoň

Význam pohybových aktivit pro kvalitu života jedinců s tělesným postižením

27.09. 2005 v 11.30 hod.

Mgr. Ivana Turčová

Diverzita české a anglické terminologie výchovných přístupů a směrů využívajících přírodu jako edukační prostředí

27.09. 2005 v 9.30 hod.

Mgr. Al Muez Shaftar

Effect of some impediments o­n investment in sports field in Libya

21.09. 2005 ve 13.30 hod.

Mgr. Ingrid Špringrová

Mobilita sakroiliakálních kloubů v sagitální rovině před a po funkční elektrostimulaci svalů pánevního dna

21.09. 2005 v 11.30 hod.

Mgr. Marek Jelínek

Kinematika pánve a dolních končetin při chůzi v závislosti na deformačním postavení pánve

21.09. 2005 v 9.30 hod.

Mgr. Petr Šifta

Měření viskoelastických vlastností měkkých tkání při spastickém syndromu

20.09. 2005 ve 14.00 hod.

Mgr. Barbora Anderlová

Hodnocení urodynamických parametrů stresově inkontinentních žen

20.09. 2005 v 11.00 hod.

Mgr. Eva Tomešová

Tělesné sebepojetí a sebeúcta: mezikulturní převod a valorizace profilu tělesného sebepojetí

20.09. 2005 v 10.00 hod.

Mgr. Jana Linhartová

Neintervenční průřezová studie hodnotící bolest zad a vliv prevalentních zlomenin obratlových těl u pacientek s diagnostikovanou osteoporózou bederní páteře

05.09. 2005 ve 13.00 hod.

Mgr. Růžena Randáková

Tělesné složení jako předpoklad motorické výkonnosti a ukazatel vlivu pohybových aktivit u dětí

28.06. 2005 ve 13.00 hod.

Mgr. Iva Skorocká

Procesy zotavení a regenerace po anaerobním zatížení a možnosti jejich ovlivnění

10.05. 2005 v 10.00 hod.

MUDr. Mulugeta Serbessa

Vybrané parametry motorické výkonnosti dětí v Etiopii a v ČR ve věku 11 - 15 let

27.04. 2005 v 10.00 hod.

Mgr. Said Almaiouf

Integration program through physical education lessons for the influence of some physical fitness health-related components in visual handicapped children

23.03. 2005 v 10.00 hod.

Mgr. Lucie Příbaňová

Vliv antropometrických parametrů na výkon horních končetin při klikové regometrii

02.02. 2005 v 10.00 hod.

Mgr. Ivana Kinkorová

Využitelnost současných metod pro stanovení tělesného složení v terénních a laboratorních podmínkách

12.01. 2005 v 10.00 hod.


Poslední změna: 26. leden 2024 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: