Obhajoby disertačních prací v roce 2009

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Libor Soumar

Intraindividuaální variabilita opakovaného pohybu a její indikátory při řízení motorového vozidla

10.12. 2009 v 10.00 hod.

PhDr. Jürgen Siegele

Pelvis malposition is related to knee dysfunction by loading of long durations (presentation in the case of endurance runners)

07.10. 2009 v 10.00 hod.

Mgr. Michaela Málková

Pozdní následky onkologické léčby Hodgkinovy choroby z hlediska respirační mechaniky

30.09. 2009 ve 14.00 hod.

Mgr. Eva Kalvasová

Ligamentum talofibulare anterius a jeho vliv na stabilitu hlezna

23.09. 2009 ve 13.00 hod.

PhDr. Tomáš Malý

Účinnost využitia metódy vonkajšieho doplnkového odporu k stimulácii acyklickej rýchlosti

23.09. 2009 v 10.00 hod.

Mgr. Zuzana Tětková

3D tvarová analýza struktur nohy pod zatížením

22.09. 2009 ve 13.00 hod.

Mgr. Petra Pravečková

Evaluace softbalových hodů pomocí povrchové elektromyografie a kinematické analýzy (2D a 3D)

22.09. 2009 v 10.00 hod.

Mgr. Pavel Landa

Hodnotové orientace sportovních diváků

21.09. 2009 ve 14.00 hod.

Ing. Zbyšek Štěpáník

Simulace transportu mozkomíšního moku

26.06. 2009 v 10.00 hod.

MUDr. Alena Kobesová

Poruchy stability u pacientů s hereditární motoricko-senzorickou neuropatií

22.06. 2009 ve 13.00 hod.

Mgr. Marcela Šafářová

Poruchy hybného systému pacientů v dlouhodobé remisi nádorových onemocnění vzniklých v dětském věku

22.06. 2009 v 11.00 hod.

Mgr. Kateřina Macháčová

Evaluation of functional fitness status and examiation of its underlying structure in older adults

17.06. 2009 v 10.00 hod.

MUDr. David Pánek

Problém identifikace kontrakční strategie svalu: Fázový posun jako identifikátor šíření akčního potenciálu svalu

16.06. 2009 ve 13.00 hod.

Ing. Vladimír Štěpán

Počítačová animace a anatomicky realistický model ramenního kloubu

16.06. 2009 v 10.00 hod.

Mgr. Ondřej Pecha

Multilevel structural analysis of the attitudes toward physical education: Methodological considerations

15.06. 2009 ve 13.00 hod.

Mgr. Ladislav Vomáčko

Ke struktuře výkonu ve sportovním lezení v souvislosti s obecnými a speciálními testy pohybové výkonnosti a osobnostního profilu lezce

15.06. 2009 v 10.00 hod.

Mgr. Libor Flemr

Prostorové a materiální podmínky pro pohybové aktivity mladších adolescentů ve středočeském kraji

25.05. 2009 v 9.00 hod.

Mgr. Agnieszka Kaczmarská

Hydrodynamika mozkomíšního moku v páteřním kanále

06.05. 2009 ve 14.00 hod.

Mgr. Pavlína Nováková

Vliv masáže a pasivního odpočinku na zotavení svalu po aplikované zátěži

29.04. 2009 ve 13.00 hod.

Mgr. Vladimír Stančík

Východiska koncipování a vývoj armádní tělovýchovy meziválečného Československa 1918-1938: Systémové pojetí historické skutečnosti

17.03. 2009 v 11.00 hod.

PhDr. Miloš Bednář

Cesta životem a její smysl. Kinantropologické souvislosti

22.01. 2009 ve 12.00 hod.

Mgr. Michaela Brtníková

Modernizace hudebně pohybové výchovy

20.01. 2009 v 11.00 hod.


Poslední změna: 26. leden 2024 14:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: