Obhajoby disertačních prací v roce 2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Radim Jebavý

Ovlivnění efektivity stimulace vytrvalostní síly prostřednictvím cvičení na nestabilních oporných plochách

05.12. 2012 v 09.30 hod.

Mgr. Matouš Jindra

Energetická náročnost skialpinismu

30.11. 2012 v 10.00 hod.

Mgr. Martin Musálek

Development of test batteries for diagnostics of motor laterality manifestation – link between cerebellar dominance and hand performance

14.11. 2012 v 10.30 hod.

PhDr. Martin Pivec

Hluboký stabilizační systém páteře stimulovaný Vojtovou reflexní lokomocí mění průběh klidového dýchání

30.10. 2012 ve 13.00 hod.

Mgr. Tufikameni Brima

Changes in motor function and seizure susceptibility after photothrombic ischemic stroke in immature rat

25.09. 2012 v 10.00 hod.

Mgr. Lada Čuříková

Plavecká technika tělesně handicapovaných plavců s jednostrannou nadkolenní amputací

24.09. 2012 v 10.00 hod.

Mgr. Michal Burian

Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchovné organizace a československý stát v letech 1918 a 1938

10.09. 2012 v 10.00 hod

Mgr. Martin Škopek

Sledování změn zapojení svalů ve vybraných oblastech pohybové soustavy člověka při chůzi a nordic walking

22.06. 2012 v 10.00 hod.

Mgr. Eva Buchtelová

Vliv svalových dysbalancí na postavení pánve u karatistů

21.06. 2012 v 11.00 hod.

Mgr. Kateřina Vaníková

Vliv operace prsu na pohybový systém

21.06. 2012 v 09.00 hod.

Mgr. Christos Polyzos

The biomechanical reflexion of moderate idiopathic scoliosis in gait cycle of young adults

20.06. 2012 v 10.00 hod.

Mgr. Kristina Jakubcová

Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu a jejich transformace v postkomunistické éře

13.06. 2012 ve 13.00 hod.

Mgr. Jakub Kokštejn

Pohybová aktivita dětí s motorickými obtížemi

25.04. 2012 ve 13.00 hod.

Mgr. Radka Bačáková

Kvadrupedální lokomoční diagonální vzor v pohybové činnosti člověka

28.03. 2012 v 10.00 hod.

PhDr. Milan Bílý

Výkonové aspekty ve vodním slalomu

12.03. 2012 v 10.00 hod.

Ing. Mgr. Jana Petráčková

Identifikace značky velkých sportovních událostí

07.03. 2012 ve 13.00 hod.

MUDr. Michal Říha

Vliv morfologických změn femoropatelárního skloubení na celkovou reologickou odezvu systému kolenního kloubu

07.02. 2012 v 10.00 hod

Mgr. Sylvie Černá

Změny vybraných parametrů posturální stability a úspěšnost střelby moderních pětibojařů v rámci kombinované disciplíny při modelovém zatížení

25.01. 2012 v 10.00 hod.

Mgr. Radim Pavelka

Kineziologická analýza úderu horní končetinou ve sportovním karate

19.01. 2012 v 10.00 hod.


Poslední změna: 26. leden 2024 14:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: