Obhajoby disertačních prací v roce 2013

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Mgr. Carole Brožíčková

Mozková hemodynamika a neurovaskulární coupling – úloha NO

25.11. 2013 v 10.00 hod.

Mgr. Kateřina van der Kamp Kloučková

Identifikace změn mechanických vlastností axiálního systému člověka v důsledku zátěžového a relaxačního režimu

21.10. 2013 ve 13.00 hod.

Mgr. Radka Bačáková

Deskripce kvadrupedálního lokomočního diagonálního vzoru při specifické sportovní lokomoci (šplh, chůze, shyb)

11.11. 2013 v 10.00 hod.

Mgr. Ziad Swedan

The relationship between some kinematic parameters with the performance level of egypthian high jumpers

18.06. 2013 v 13.00 hod.

Mgr. Hana Žáková, roz. Dušková

Kinezioterapie v léčbě jedinců s poruchami příjmu potravy

08.07. 2013 v 10.00 hod.

Mgr. Tomáš Jelínek

Výchova v přírodě“ a německé mládežnické organizace skautského typu v českých zemích

29.04. 2013 v 10.00 hod.

Mgr. Petra Mikulíková

Kineziologický obsah lokomoce pletencem ramenním při Nordic Walking, obhajoba dne

29.05. 2013 v 10.00 hod.

Mgr. Iva Hnátová

Vliv tréninkového programu na svalovou aktivitu svalů dolních končetin v souvislosti s rizikovými faktory zranění hamstringů hráčů fotbalu

09.04. 2013 v 10.30 hod.

Mgr. Gabriela Jahodová

Diagnostika úrovně motoriky dětí ve věku 8 - 13 let pomocí testové baterie MABC-2

20.03. 2013 v 9.00 hod.

Mgr. Antonín Plachý

Filosofické kontexty fenoménu hry a pravidel fotbalu ve výchově společnosti

18.03. 2013 v 10.00 hod.

Mgr. Hana Kabešová

Vliv protahovacích cvičení typu strečink na rozsah kloubní pohyblivosti u studentů PF UJEP v Ústí nad Labem

18.03. 2013 v 10.00 hod.

Mgr. William Crossan

Sporting immigrants and their effect on sport growth and popularity in a culture: A case study in Czech basketball. (Sportovní imigranti a jejich vliv na rozvoj sportu a popularity ve společnosti : studie českého basketbalu).

17.01. 2013 v 10.00 hod.

Mgr. Vladimír Hojka

Myodynamika oporové fáze při odrazových pohybech člověka. Obhajoba

16.01. 2013 v 10.00

Mgr. Klára Švagrová

Vliv pohybové a nutriční intervence na fyzickou zdatnost a kvalitu života jedinců v prvním roce po transplantaci ledviny

09.01 2013 ve 13.00 hod


Poslední změna: 26. leden 2024 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: