Obhajoby disertačních prací v roce 2014

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024Jméno a příjmení

Název disertační práce

Datum obhajoby

Ing. Martin Mayer

Biomechanické aspekty dynamiky intrakraniálního tlaku při kraniocerbrálním poranění

26.11. 2014

Mgr. Pavel Hráský

Pohybové programy pro ovlivnění tělesného složení a tělesné zdatnosti seniorů

18.11. 2014 v 13.00 hod.


Ing. Pavel Černý

Hodnocení silového působení ortéz na skelet v období růstu

14.11. 2014 v 10.00 hod.

Mgr. Jan Pecha

Soutěžní úspěšnost ve výkonnostním vývoji tenistů

05.11. 2014 v 11.00 hod.

Mgr. Eva Prokešová

Mezikulturní převod a validizace dotazníku Group Environment Questionnaire

21.10. 2014 v 13.00 hod

Mgr. Ondřej Pařík

Koordinační změny atletického sprintu před a po provedení speciálních běžeckých cvičení

15.10. 2014 ve 13.00 hod.

Mgr. Dominika Petrů

Distribuce tukové tkáně u dětí v předškolním věku- srovnávací studie

30.09. 2014 v 13.00 hod.

Mgr. Lenka Satrapová

Porovnání Elektromyografická analýza zapojení svalstva pletence ramenního u volejbalistů

29.09. 2014 ve 13.00 hod.

Mgr. Miroslava Jalovcová

Porovnání edukačně pohybové terapie stabilizační funkce trupu a tradičního léčebně rehabilitačního přístupu u pacientů s akutní nespecifickou bolestí zad

29.09. 2014 v 10.00 hod.

Mgr. Ivana Harbichová

Vztah k celkové sebeúctě a tělesnému sebevnímání

23.09. 2014 v 15.00 hod

Mgr. Pavol Šiška

Tímová kohézia a tímovýúspech v elitných mládežnických športových družstvách

23.09. 2014 ve 13.00 hod.

Mgr. Pavel Frýbort

Fyzická zátěž organismu jako faktor ovlivňující percepčně kognitivní funkce

22.09. 2014 v 10.00 hod.

Mgr. Tomáš Gryc

Vztah mezi posturální stabilitou a pohybovými aktivitami

19.09. 2014 v 10.00 hod.

Mgr. Jak Kresta

Analýza chybovosti rozhodčích futsalu v souvislosti s jejich postavením a pohybovou aktivitou na hrací ploše

04.09. 2014 v 10.00 hod.

Mgr. Kateřina Feitová

Ovlivnění vybraných parametrů posturální stability prostřednictvím pohybového programu powerjóga u studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

25.06. 2014 ve 13.00 hod

Mgr. Pavlína Chaloupská

Vývoj německých alpských spolků v Českých zemích do roku 1938

25.06. 2014 v 10.00 hod.

Mgr. Jan Chrudimský

Objektivita hodnocení gymnastických výkonů ve vztahu ke změnám pravidel sportovní gymnastiky mužů

25.06. 2014 v 10.00 hod.

Mgr. Ondřej Fanta

Detekce biomechanické odezvy hlavy na extrémní zátěž

23.06. 2014 v 10.00 hod.


Mgr. Jitka Vorálková

Analýza předmětů oboru Gymnastika v přípravě učitelů tělesné výchovy se zaměřením na sportovní gymnastiku

17.06. 2014 ve 13.00 hod.

Mgr. Iveta Šimůnková

Základy sportovní přípravy v moderní gymnastice

17.06. 2014 v 10.00 hod.


Mgr. Klára Coufalová

Tělesný profil judistů a jeho změny vlivem redukce tělesné hmotnosti

30.06. 2014 ve 13.00 hod.

PhDr. Michal Mašek

Hyperkapnie a difuse plynů ve sněhové lavině. Obhajoba dne

04.03.2014 ve 13.00 hod.

Mgr. Martina Lopotová

Biomechanické charakteristiky nestacionárních respiračních režimů jako možných identifikátorů únavy při monotónní hypokinetické zátěž

04.03. 2014 v 10.00 hod.

Mgr. Radka Peřinová

Analýza vztahu motorické docility, emocionální stability a reaktibility

04.02. 2014 ve 13.00 hod

Mgr. Regina Pavlů

Změny hodnot systolického krevního tlaku v závislosti na místě měření, poloze těla a na stupni tělesného zatížení u dívek ve věku 11-13 let

16.01. 2014 ve 14.00 hod.


Poslední změna: 26. leden 2024 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: